Poslovi zaštite na radu

 • Izrada procjene rizika
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način s računalom
 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika iz zaštite na radu i povjerenika zaduženih za zaštitu na radu
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje radnog okoliša (fizikalne i kemijske štetnosti, mjerenje buke u radnom okolišu, mjerenje osvjetljenosti)
 • Ispitivanje efikasnosti ventilacije
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja
 • Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
 • Izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
 • Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
 • Ispitivanje i revizija trafo stanica

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara