Poslovi zaštite od požara

 • Analiza stanja zaštite od požara
 • Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara: (vatrodojavne instalacije, hidrantske instalacije, instalacije za gašenje sa CO2 i FM 200, instalacije za gašenje raspršenom vodom («sprinkler» i «drencher» sustavi, vodene zavjese), instalacije za gašenje prahom, instalacije za gašenje pjenom)
 • Ispitivanje vatrogasnih vozila
 • Ispitivanje efikasnosti ventilacije
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata
 • Ispitivanje efikasnosti uređaja za odimljavanje
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – zaštita od udara munje
 • Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija u protueksplozijskoj izvedbi
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje funkcionalnosti tipkala za daljinsko isključivanje napajanja
 • Mjerenje otpora uzemljivača specifičnog otpora tla i sl.
 • Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada pravilnika i plana zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara

[real3dflipbook id=”1″]

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara