Zakonska regulativa

zakoni

Datum ažuriranja podataka: 02.10.2014 (NN 117/2014)

 • Zaštita okoliša
 • Zaštita prirode
 • Zaštita na radu
 • Zaštita od buke
 • Zaštita od požara
 • Zapaljive tekućine i plinovi
 • Eksplozivne tvari
 • Vatrogasci
 • Zaštita i spašavanje
 • Zaštita od elementarnih nepogoda
 • Obrana

 

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara