Zaštita i spašavanje

zis

  • Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/0479/07, 38/09127/10)
  • Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske
    (NN 96/10)
  • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/1467/14)
  • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/0649/06)
  • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06110/11)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 18/06)

 

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara