Zaštita od elementarnih nepogoda

priroda

  • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
  • Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda
    (NN 96/98)
  • Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/0155/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-l-1108/2002 od 16.svibnja.2007.)
  • Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (NN 36/02)
  • Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (NN 75/02)
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje(NN 126/12)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara