Vatrogasci

080730-N-5277R-003

  • Zakon o vatrogastvu (NN 106/99117/01,36/02-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske roj: U-I-597/2000 od 20. ožujka 2002., 96/03139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/0980/10)
  • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94)
  • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95)
  • Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava
    (NN 91/02)
  • Pravilnik o ustroju,  osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 31/11)
  • Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca (NN 89/01)

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara