Eksplozivne tvari

eksplozivi

 • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04109/0767/08144/10)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 121/05139/1051/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
  (NN 146/05119/0755/13)
 • Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 42/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09,41/09-ispravak, 66/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari
  (NN 55/09)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje
  (NN 21/07)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkim sredstvima
  (NN 141/08, 65/10)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/0869/12)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/0897/10)
 • Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (NN 62/0298/0691/11)
 • Ex – Agencija ex-agencija.hr

Stručni poslovi iz zaštite na radu i zaštite od požara